Open huis: zaterdag 1 april 2023

11:00 - 15:00

Open Huizen Dag op zaterdag 1 april 2023 van 11 tot 15 uur

Ben je op zoek naar een perceel grond in de kern Oostburg?
Zoek niet verder, laat je verrassen door dit prachtige perceel en grijp deze kans.

In het oude gedeelte van Oostburg, niet ver van het centrum en de voorzieningen, vind je deze kavel van maar liefst 1.000 m² groot.
Precieze uitmeting moet nog plaatsvinden, maar we schatten dat het ruim 1.040 m² zal zijn.
De breedte van het perceel is ongeveer 22 m tot 24 m, de diepte is gemiddeld 45 m.
Om de locatie goed te ervaren is een wandeling over het perceel een must.

Op het perceel mogen er 1 of 2 woningen gebouwd worden. Het wordt verkocht als 1 geheel. Hieronder de uitleg vanuit het bestemmingsplan en de andere bijzonderheden.

Bestemming en bouwregels
Het gaat om de adressen; Oudestad 22 en 24 te Oostburg en dan perceelnummers E 2361 - bijna het gehele perceel, E 3618 – volledig perceel en E 18 - de oostelijke helft.
Op de kadastrale kaart wordt het te koop aangeboden perceel aangegeven met groen.

Op de percelen Oudestad 22 en 24 te Oostburg is de beheersverordening Kom Oostburg van toepassing.

De locatie heeft de bestemming Wonen met bouwvlak en aanduiding ‘erfbebouwing’.

Op deze gronden gelden de volgende bouwregels
Binnen het “bouwvlak” zijn de volgende bouwwerken toegestaan:
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde en overkappingen.
Ter plaatse van de aanduiding ‘erfbebouwing’: uitsluitend bouwwerken, niet zijnde hoofdgebouwen
- Per bouwperceel is ten hoogste één woning toegestaan. Dus 1 woning voor huisnummer 22 en 1 woning voor huisnummer 24.
- De afstand van niet aaneengebouwde gebouwen op hetzelfde bouwperceel mag niet minder bedragen dan 1 meter
- De afstand van gebouwen tot de perceelsgrens mag niet minder dan 1 meter bedragen, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd
- De goot- en bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedragen niet meer dan respectievelijk 3 en 7 meter
- De bouwhoogte mag ten hoogste 4 meter meer bedragen dan de maximum toelaatbare goothoogte (goothoogte bouwvlak 6 meter, goothoogte ‘erfbebouwing’ 3 meter)
- Ter plaatse van de aanduiding ‘erfbebouwing’ geldt dat per bouwperceel ten hoogste 40% mag worden bebouwd met gebouwen en overkappingen met een maximum van 60 m2.

Er mag op deze percelen één of twee vrijstaande woningen of een twee onder een kap worden gerealiseerd.

Voor de afstand tot het perceel E 3618 geldt in principe hetzelfde ten opzicht van het hoofdgebouw: De afstand van gebouwen tot de perceelsgrens mag niet minder dan 1 meter bedragen, tenzij gebouwen in de perceelsgrens worden gebouwd.
Er zit op het perceel E 3618 dan ook geen bouwvlak.
Wanneer er sprake is van een eigenaar van meerdere kadastrale percelen wordt er ook gekeken naar de uiterste perceelsgrenzen in eigendom.

Uitrit
Voor het aanleggen van een uitrit dien je toestemming aan te vragen. Het formulier kun je vinden via: Uitrit aanleggen of veranderen - Website gemeente Sluis
(https://www.gemeentesluis.nl/Inwoners/Vergunningen_en_meldingen/Uitrit_aanleggen_of_veranderen)

Afstand vanaf de weg
Op grond van het bestemmingsplan is er geen bepaling opgenomen ten opzichte de afstand van de weg. Wel kan het zijn dat de situering bepalend is voor het advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.
De gemeente stelt dan ook voor dat er een plan wordt voorgelegd middels een bouwplan vooroverleg. Het intakeformulier kan je via de volgende link vinden: https://www.gemeentesluis.nl/eFormulieren/Intakeformulier_Bouwplan

Milieu: Bodemonderzoek Asbest
Er is in 2022 een verkennend bodemonderzoek inzake asbest uitgevoerd (perceel Oudestad 24, 22 én 20). De conclusie voor Oudestad 24 en 22 is dat er geen interventiewaarden overschreden zijn. Wel is er asbest (dak-)beplating in de opstallen.
De woning en wasplaats zijn niet meegenomen in dit onderzoek, doch aanwezigheid van asbest is gezien het bouwjaar niet uit te sluiten.

Milieu: bodemonderzoek
Tevens is er in 2022 een verkennend bodemonderzoek gedaan (voor nummer 24, 22 en ook het niet mee te verkopen nummer 20). Uit dit onderzoek blijkt dat nummer 24 en 22 geen verdachte locaties zijn.

De bodemonderzoeken kunnen op verzoek worden doorgemaild.

Bouwkundige staat huidige opstallen
Renoveren van huis nummer 24 is vanwege de slechte fundering geen optie. Een bouwkundig rapport heeft dit uitgewezen.
Het gebouw op nummer 22 is bouwkundig gezien in betere staat. Hier is geen bouwkundig rapport van opgemaakt.

Fundering
Er is een sonderingsonderzoek met 2 peilingen uit 1996 aanwezig.

Nutsvoorzieningen en dergelijken
Er is 1 watermeter en 1 gasmeter. Deze liggen ongeveer op de scheiding van nummer 24 en 22. Er is geen eigen elektrameter, dit loopt nu nog via nummer 20.
Kabel en glasvezel (Delta) liggen bij nummer 24.
Bij verkoop zal – binnen redelijke termijn – elke eigenaar zijn eigen nutsaansluiting dienen te regelen, als deze er nu nog niet is.
Achter nummer 24 ligt een regenbak van 5.000 liter

Erfdienstbaarheden
De huidige opstallen zijn verbonden met nummer 20.
Afbreken van nummer 22 dient in overleg te gebeuren, doch dit is al bekend bij de eigenaren.
Hetzelfde geldt bij sloop van de meest oostelijk gelegen garagebox.
De kap van de schuur van nummer 20 steekt over het perceel van nummer 22. Hiervoor komt een erfdienstbaarheid.

Energielabel
Nummer 24 heeft Energielabel G, voor nummer 22 is geen energielabel vereist.

Voor meer informatie hierover, kijk op de pagina’s die opgenomen zijn in de brochure.

Wij hebben een mooie brochure van deze bouwkavel met foto’s en aanvullende informatie. Met 1 druk op de knop is deze te downloaden.
Wil je na dit alles bekeken te hebben meer informatie of een wandeling over de locatie? Neem contact op met de dames van Team Versluijs.

Perceelopp.
1 040 m²

Basis Kenmerken

Adres:Oudestad 24-*22
Oostburg
Vraagprijs:€ 286.000 k.k.
Open huis:01-04-2023 van 11:00 tot 15:00
Open Huizen Dag op zaterdag 1 april 2023 van 11 tot 15 uur
Ligging:In woonwijk, Aan rustige weg
Perceeloppervlakte:1.040 m²
Bouwjaar:1929
Bouwlagen:3
Algemene staat:Te slopen

Comfort en technische info

Winkel:Ja - op minder dan 500 m
School:Ja - op minder dan 500 m
Bank:Ja - op minder dan 500 m
Ontspanning:Ja - op minder dan 500 m
Restaurant:Ja - op minder dan 500 m
Internet:Ja
Kabel:Ja

Extra kenmerken

Goede verhuurmogelijkheden/ interessant als belegging
Werken aan huis mogelijk

Anderen bekeken ook

Oostburg
Oudestad 24 *22

€ 286.000 k.k.


U moet akkoord gaan met het privacybeleid van deze website
* Verplicht in te vullen
Oostburg
Oudestad 24 *22

€ 286.000 k.k.

Oostburg
Oudestad 24 *22

€ 286.000 k.k.

Team Versluijs

Hoe nu verder?
Heb je vragen?

Weet je niet wat te doen?
Wij zijn er om je te helpen!
Maak direct een afspraak